UPDATE: Werkgroep denkt na over de toekomst van de Pajotse molens

19.01.2018

De toekomst van mijn molen

In kader van het project Water en Wind kwam de molenwerkgroep op 15 januari opnieuw samen. Op de agenda stond de toekomst van de molens. Op welke manieren houden we dit erfgoed levend en werkbaar voor de toekomst? Een verslag van een boeiende avond!

Wat hebben een broeikas en een molen gemeen?

Warmte? Geborgenheid? Ja! Maar fungeren ze niet allebei een beetje als incubator? Van oudsher waren molens immers een broedplek voor lokale initiatieven waar de kruisbestuiving tussen boeren, bakkers en consumenten haar vruchten afwierp in het dorpsleven. Mensen kwamen langs voor een babbeltje en stonden telkens opnieuw versteld van het prachtig staaltje ambacht en het wonderlijke samenspel tussen mens en natuur. Boeren ontmoetten er bakkers en konden feilloos vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Zo speelde de molen vroeger een heel belangrijke verbindende rol in de samenleving. Niet alleen met de mensen had een molenaar een nauwe band, ook de natuur en het landschap voelde hij feilloos aan als ware het zijn rechterhand.

Geïnspireerd, gemotiveerd en begeesterd. Dat waren alvast de molenaars die de bevlogen toelichting van Anje Claeys hoorden op 15 januari 2018 in Gooik.

Anje plaatste meteen een paar ferme stapschoenen op tafel als symbool voor de weg die zij aflegt bij het realiseren van de coöperatie van de Broeikas. De Broeikas, een kersvers opgestarte coöperatie in Neervelp, wil een laboratorium zijn voor een andere wereld. Een wereld waarin het hart klopt op een duurzame manier. Centraal staan sociaal-groene experimenten.

Anje Claes
 

Met de molenwerkgroep onderzoeken we graag samen welke rol de Pajotse molens vandaag kunnen spelen in onze samenleving. Kan de molen als draaischijf fungeren en zo een belangrijke sociale taak vervullen? Hoe verzoenen we het erfgoedaspect met een mogelijke nieuwe invulling? Kunnen we de kiemkracht van initiatieven zoals lokale biologische landbouw, korte keten, projecten rond duurzame voeding bevorderen en de molen als hefboom ontwikkelen?

De actieve molenaars schrijven vandaag geschiedenis. Binnen het project Water en Wind denken wij graag met hen mee richting toekomst. Door molenaars met elkaar te verbinden komt enerzijds een uitwisseling van ervaring en kennis tot stand en kunnen anderzijds lusten én lasten gedeeld worden.

 

werkgroep

Wij kijken alvast uit naar het volgende actieve molenoverleg waar we dieper zullen ingaan op de waarden van een molen en de opmaak van een non-profit-businessplan.

Contact

Leen Vandeweghe, vdwleen@gmail.com

Annelien Noppe, annelien@erfgoedcelpz.be

 

 Dit project kwam tot stand door de steun van volgende partners:

 

Labels: Water en wind

Reageer