UPDATE: Vrijwilligers klaar voor het inventariseren van kerkelijke collecties

26.01.2019

De afgelopen weken werden er vanuit de erfgoedcel diverse stappen ondernomen ter voorbereiding van de inventarisatietrajecten in de Sint-Pieter-in-Banden (Oudenaken), de Sint-Remigius (Wambeek) en de Sint-Apollonia (Ledeberg). Er werden praktische afspraken gemaakt met de kerkfabrieken en gezocht naar extra helpende handen. De collecties in de erfgoeddatabank Erfgoedplus.be werden aangemaakt, de inventarisatiekoffers samengesteld en een interactieve startvorming 'Inventariseren van religieus erfgoed' werd georganiseerd.

Tijdens dit vormingsmoment, dat plaatsvond op dinsdag 22 januari 2019 in de kerk van Ledeberg, verkregen de aanwezigen al doende inzicht in de verschillende handelingen die bij het inventariseren komen kijken: Hoe hanteer je objecten op een veilige manier? Welke producten en tools gebruik je om ze te reinigen zonder schade aan te richten? Hoe breng je een nummer aan op een kelk? En hoe op een kazuifel? Waarop let je bij het beschrijven van een heiligenbeeld of het nemen van een goede foto van een schilderij? Experten deelden hun ervaringen en gaven praktische tips. Voor de organisatie van de vorming kon de erfgoedcel rekenen op de medewerking van het Departement Cultuur, Jeugd & Media, Monumentenwacht Vlaams-Brabant en collega-erfgoedcel Erfgoed Zuidwest én de gastvrijheid van de kerkfabriek Sint-Apollonia.

Het vormingsmoment was het eindpunt van de voorbereidingsfase en het officiële startschot van de eigenlijke inventarisatietrajecten. Vanaf volgende week zullen zo'n twintig vrijwilligers (twee)wekelijks samenkomen in de drie kerken om er het cultureel erfgoed te inventariseren. Aan bedrijvigheid zal er de komende maanden in de kerken ongetwijfeld geen tekort zijn. Honderden objecten, van preekstoel over processievaandel tot ciborie, staan klaar om gemeten, genummerd, beschreven en gefotografeerd te worden. Het resultaat, een digitale erfgoedinventaris, zal telkens te zien zijn op de website www.erfgoedplus.be. Een dergelijke inventaris ligt aan de basis van een goed collectiebeheer, is noodzakelijk voor het doorlopen van een waarderings-, selectie- en herbestemmingstraject en heeft nog tal van andere voordelen, zoals een verhoogde zichtbaarheid van de kerkschatten.

Was je aanwezig op de startvorming en wil je alles nog eens nalezen? Was je niet aanwezig maar heb je wel interesse? Rechts op deze pagina kan je de presentaties downloaden. Nog vragen of wil je zelf aan de slag met inventariseren? Aarzel niet om contact op te nemen met projectmedewerker Birgit (birgit@erfgoedcelpz.be of 0492 18 32 69).

Labels: WegvanGod

Reageer