UPDATE: Ook in 2018 heel wat projecten met impulsbedrag 'WO I' ondersteund

Ook in 2018 herdacht de erfgoedcel de Eerste Wereldoorlog. Tijdens het laatste jaar dat verenigingen, organisaties en gemeenten een impulsbedrag voor initiatieven rond erfgoed en WO I konden aanvragen, mochten we acht boeiende projecten ondersteunen.

De projecten schonken aandacht aan verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog in onze regio en herdenken WO I op allerhande manieren. Publicaties, tentoonstellingen, een stoet, een toneelopvoering, ..., stuk voor stuk boeiende initiatieven.

In Beersel publiceerde het Heemkundig Genootschap Van Witthem het boek ‘Onze dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog’. Auteur Marc Desmedt schuimde vier jaar lang alle mogelijke archiefdiensten af om bronnenmateriaal te verzamelen. Het resultaat is een imposant boek van meer dan duizend bladzijden en tientallen onuitgegeven foto’s. Een aanrader voor iedereen die iets meer wilt weten over Beersel en de Beerselaars tijdens WO I.

Hoe het leven er in Sint-Pieters-Leeuw aan toeging in de periode '14-'18  lees je dan weer in de publicatie ‘De Eerste Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw’. Hiervoor doken Jan De Backer en Kristien Van Hecke van de gemeentelijke werkgroep voor streek- en volkskunde eveneens jarenlang allerlei archieven in met de bedoeling het verhaal van de Leeuwse inwoners te reconstrueren. Dezelfde thematiek als de publicatie, die onder andere in de bib te verkrijgen is, kwam aan bod in een tentoonstelling die in september in het Continental Theological Seminary te bezichtigen was. Nadien reisden de tentoonstellingspanelen naar alle Leeuwse scholen.

De vzw Het Geuzegenootschap organiseerde in herberg 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' in Eizeringen een tentoonstelling die in de eerste plaats focuste op eten en drinken tijdens de oorlog. Aandacht ging ook uit naar de gesneuvelde Eizeringenaren. Voorafgaand aan de expo werd in de herberg ook een verzamelmoment georganiseerd waarbij iedereen fysieke oorlogsherinneringen kon binnenbrengen of laten digitaliseren.

In Wambeek nodigde het comité 'Wammekse Feesten 2018' lokale kunstenaars uit om hun creativiteit te richten op het thema 'Bevrijding'. De kunsttentoonstelling was deze zomer te bewonderen en verspreidde zich over verschillende locaties in Wambeek. Ook onze mobiele expo 'Pajottenland Zennevallei 14-18' kreeg een plaatsje. Het comité organiseerde ook een heuse folkloristische stoet met het thema 'Wambeek, een klein dorp en de Groote Oorlog' en opgedeeld in drie grote delen: Wambeek vóór, tijdens en na de oorlog. Dit alles door en met de Wambeekse verenigingen en wijkbewoners.

De expo 'De Zinnen Getuigen' van de Ternatse werkgroep WO I in CC De Ploter werd behoorlijk interactief opgevat. De begeleide tocht die de bezoeker de oorlogsjaren liet ervaren vanuit de vijf zintuigen werd afgesloten met een korte eenakter.

In Roosdaal organiseerde Erfgoed Rausa een groots opgezet evenement ter afsluiting van de herdenking van WO I, met een unieke tentoonstelling, initiaties voor scholen en een vredesconcert. De tentoonstelling kon uitpakken met de verzameling van Roosdalenaar Kristof Verhumst, de mobiele expo van de erfgoedcel en nooit eerder getoonde beelden uit het dagelijks leven in de Roosdaalse dorpen tijdens WO I. De expo bracht het leven van de gewone burger in het Pajottenland tijdens de oorlog in beeld. Ook de belangrijkste aspecten van het leven aan het front werden belicht.

Tot slot is er nog de Ternatse muziekvereniging Musate die terugblikt op de geslaagde productie 'De Draad'. Drie volle zalen met staande ovaties waren het bewijs dat de wereldoorlogse thematiek op het einde van vier herdenkingsjaren nog steeds even actueel is.

In tegenstelling tot het impulsbedrag 'WO I' kan je in 2019 nog een aanvraag indienen voor het impulsbedrag 'Kinderen en Jongeren'. Meer informatie hierover vind je hier.

 

©JVI (foto wambeekse feesten)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Contact

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
JC Het Castelhof
Molenstraat 102
1700 Dilbeek

T. 02 451 69 47