UPDATE: Inventarisatie Sint-Niklaaskerk Herfelingen

26.10.2020

In Herne zijn al twee kerken volledig geïnventariseerd, de Sint-Petrus en Pauluskerk in Herne en de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Kapelle. Twee weken geleden zijn we ook in de Sint-Niklaaskerk in Herfelingen van start gegaan. 

De Sint-Niklaaskerk dateert uit 1781 en is een classicistisch gebouw in baksteen. Typerend hiervoor zijn de statige uitvoering van het portaal, de flankerende arduinen zuilen en de ronde, boogvormige ramen. Wat meteen opvalt, is dat de torenspits ontbreekt. De kerk is sober en symmetrisch opgebouwd met een ingebouwde westtoren en een driebeukig schip met 7 traveeën. Enkele topstukken behoren tot de collectie, waaronder de preekstoel in rococostijl, daterend uit het midden van de 18e eeuw, en een klassieke voorstelling van 'Christus op de koude steen', vervaardigd in het begin van de 16e eeuw.

Een topteam van vrijwilligers onder begeleiding van de erfgoedcel en Gemeente Herne komt wekelijks samen om de inventaris op te maken. Wie weet welke pareltjes we nog zullen ontdekken?