TRADITIE IN DE KIJKER: De Vrienden van de Grot Teralfene

26.07.2018

Dit jaar reizen de vrijwilligers van de Erfgoedcel de regio rond op zoek naar tradities die hier leven. Heel wat mensen zetten zich met hart en ziel in zodat hun traditie kan blijven bestaan. Machteld ging praten met Jan Baeyens (voorzitter) en Erwin Vanmol (marketingverantwoordelijke) van De Vrienden van de Grot uit Teralfene.

Het ontstaan van de Mariagrot in Teralfene

Frans Timmerman trok in 1885 naar Lourdes om er te bidden voor de genezing van zijn moeder. Daar beloofde hij dat hij, bij zijn terugkeer naar Affligem, een kapel of grot zou oprichten als zijn moeder zou genezen. Hij bouwde de grot met kareelstenen, welke  in Lourdes werden gebakken. Nadien bouwde hij rond de grot 15 kapelletjes. In 1948 werd de vereniging 'De Vrienden van de Grot' opgericht om het patrimonium dat werd gebouwd te vrijwaren en de Mariaverering in Teralfene verder te zetten. 

De grot vandaag

Vandaag wil de vereniging het domein opnieuw meer laten gebruiken als een stukje groen om er ingetogen te bezinnen, te bidden, wandelen of rustig op de bank te zitten en er in alle stilte te kunnen zitten en te genieten van de vogeltjes die er nog fluiten. Mensen kunnen er terecht om de kapelletjes te bezoeken en een kaarsje te branden. 

Elke Teralfenaar heeft wel herinneringen aan de grot, iedereen ging er als kind spelen. Maar er zijn ook 'straffe' verhalen rond de grot. Mensen die hun gebroken arm onder de bron hielden en de dag erna merkten dat hun kwetsuur genezen was. Of het verhaal dat iemand op zijn hoofd was gevallen en na een bezoek aan de grot ook plots was genezen..

De grot in Teralfene is uniek. Dit komt door de rozenkransommegang met de 15 mysteries zoals je soms ziet in kerken en kathedralen. Dit komt nog weinig voor in de dorpen. Vandaag bezoeken heel wat mensen uit naburige gemeenten de grot. 

Toekomst verzekerd

Sinds dit jaar is er een nieuw bestuur actief. Ze startten met restauratiewerken van de grot en willen de ommegang nieuw leven inblazen. De focus ligt op het behoud en onderhoud van het domein om het beter toegankelijk te maken voor iedereen. De toekomst is in ieder geval verzekerd, zo zijn er ook heel wat mensen en verenigingen uit Teralfene die financieel bijdragen om te kapelletjes en de grot te onderhouden en te restaureren.

Interview en tekst: Machteld Vandenbossche

Foto's: Machteld Vandenbossche

 


Reageer