TRADITIE IN DE KIJKER: De Belleman van Affligem

29.03.2018

Traditie in de kijker: De Belleman van Affligem

Dit jaar reizen de vrijwilligers van de Erfgoedcel de regio rond op zoek naar de tradities die hier leven. Heel wat mensen zetten zich met hart en ziel in zodat hun traditie kan blijven bestaan. Machteld ging praten met Jan Vanderpoorten, Belleman in de gemeente Affligem.

Wat is een Belleman?

Vroeger was een Belleman de stadsomroeper om allerlei nieuws aan te kondigen aan de bevolking zoals vergaderingen, grond die te koop werd aangeboden, kermissen en andere evenementen. Dit deed hij vanop de roepsteen aan de kerk. Veel mensen waren toen ongeletterd. Na de hoogmis ging iedereen luisteren naar de Belleman. Met zijn bel trok hij de aandacht van alle inwoners die wilden komen luisteren. Vandaag worden Bellemannen vaak ingezet voor het openen van evenementen, zoals bv. kermissen. Jan opent elk jaar begin februari ‘Affligem kermist’, leidt mee de nieuwe inwoners rond in Affligem en kondigde dit jaar ook de 50e Sint-Antoniusviering in Essene aan.

(FOTO LUC CROMPHOUT- eindejaarsdrink Erfgoedcel) 


Wat zijn belangrijke taken voor een Belleman?

Vroeger bracht de Belleman vooral het nieuws naar de bevolking. Vandaag is een belangrijke opdracht de eigen streek promoten en aanwezig te zijn bij lokale evenementen, zoals kermissen, jaarmarkten, jubilea en recepties. Daar brengt de Belleman vaak een ludieke tekst of kondigt hij andere sprekers aan. Een Belleman is politiek neutraal en een ambassadeur van de gemeente.

Jan Vanderpoorten, champetter én Belleman

Jan begon in 1973 bij de rijkswacht en in 1984 werd hij veldwachter van Teralfene. Omdat hij nogal volks was en veel in Teralfene rondliep, werd hij aangesproken door de toenmalige ondervoorzitter van de fanfare Sint-Cecilia van Teralfene om de taak als belleman op zich te nemen.  Zo werd Jan in 1986 Belleman, zijn eerste taken was de kermis ludiek inleiden. In 1989 werd Jan officieel benoemd tot veldwachter-Belleman van Teralfene door het gemeentebestuur, later bij de fusie van Affligem in 1976, werd hij belleman van Affligem.

 

De bel en het kostuum

Het essentiële onderdeel van het kostuum is de bel. In 1988 kreeg Jan van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Teralfene een mooie bronzen bel met de initialen van de fanfare erop. Uniek aan deze bel is, dat de tonen van de kleine hoge klok van de kerktoren van Teralfene in de bel verwerkt zitten.  Jan draagt daarnaast nog steeds zijn eerste kostuum!

  

Interview, tekst en foto’s: Machteld Van Den Bossche

Foto eindejaarsdrink: Luc Cromphout

Reageer