Terug in de mobiliTIJD

01.04.2013 - 20.01.2014

Mobiliteit is een actueel thema. Of het nu gaat om de werken voor het GEN-project, de eventuele nieuwe tramlijnen in onze regio of de fileproblemen op de Brusselse ring, mobiliteit kan heel wat stof doen opwaaien. Ook vroeger gaf mobiliteit regelmatig voer tot gespreksstof. De regio Pajottenland & Zennevallei heeft dan ook een rijke vervoersgeschiedenis: van het Brabants trekpaard tot de boerentram en van Romeinse heirbanen tot de E40, mobiliteit bepaalde steeds het uitzicht en de identiteit van deze regio.

De erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei wil van april 2012 tot december 2013 samen met lokale organisaties het verhaal van vervoer en transport in onze regio uitspitten en het thema volop laten leven in de 16 gemeenten van de regio. Daarom starten we met het project ‘Terug in de mobiliTIJD’. De erfgoedcel wil heemkringen, verenigingen, cultuurraden, musea, archieven,… maar ook andere organisaties (bibliotheken, scholen, jeugdverenigingen,…) financieel, promotioneel en logistiek ondersteunen bij de organisatie van erfgoedactiviteiten en –projecten rond het thema vervoer. Iedereen kan een expo, publicatie, lezing of andere activiteit op poten zetten: hoe, wat, waar en wanneer bepaal je zelf! Alle activiteiten rond ‘Terug in de mobiliTIJD’ zullen volop gecommuniceerd en ondersteund worden door de erfgoedcel.

Het is ook mogelijk je mobiliteitscollectie (of andere collecties) te inventariseren en te registreren op de online databank erfgoedplus.be.

Wil je weten hoe deel te nemen? Klik op Ondersteuning

Wil je je ontdekken wat er rond mobiliteit in de regio te beleven valt? Klik op Evenementenkalender