Subsidies en impulsbedragen

In beperkte mate biedt Erfgoedcel PZ ook financiële ondersteuning in het kader van thematische trajecten via impulsbedragen.

Momenteel kan je via volgende reglementen een impulsbedrag aanvragen:

Impulsbedrag Kinderen en Jongeren

  • Projecten rond het lokale erfgoed voor en met de doelgroep kinderen en jongeren
  • Max. 500 euro
  • Twee indiendata: 30 maart en 1 oktober
  • Meer info

Neem gerust ook contact met ons op en stel je projectidee voor. We bekijken graag samen met jou op welke manier de Erfgoedcel jouw project kan ondersteunen en bekijken samen met jou via welke kanalen de nodige financiële middelen voorzien zouden kunnen worden.