Subsidies

Subsidiewijzer

Wil je meer te weten komen over de mogelijke subsidies binnen de streek? Raadpleeg dan de Subsidiewijzer bij downloads. In dit document staan de voorwaarden, de maximumbedragen, de doelgroepen, enz. omschreven van lokaal tot internationaal niveau. Ontbreekt er nog informatie, laat het ons dan weten.

Let op! Subsidiemogelijkheden veranderen regelmatig. We houden het overzicht zo goed mogelijk up to date, maar best neem je zelf contact op met de subsidieverstrekker voor de meest recente gegevens.

Erfgoedsteun.be

Een handig hulpinstrument is ook Erfgoedsteun.be. Deze handige site toont je up to date alle mogelijke subsidiekanalen op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.

Impulsbedragen

In het kader van grote thematische projecten ondersteunt de erfgoedcel soms lokale publieksprojecten omtrent dit thema met een impulsbedrag. Volg onze website en nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van toekomstige regelmenten voor impusbedragen. 

  • Van 2014 tot 2018 kunnen projecten rond WOI kans maken op een impulsbedrag.

Provincie Vlaams-Brabant

De Provincie Vlaams-Brabant heeft diverse subsidielijnen voor de erfgoedsector: ontsluiting van erfgoed, erfgoeddepots en waardevolle gebouwen. Houd de website van de provincie in het oog om op de hoogte te blijven van hun subsidiekanalen.