STUDIEDAG: ‘Zorgen voor morgen? Religieus erfgoedbeheer in de praktijk’

07.03.2019

Op dinsdag 23 april 2019 organiseert CRKC-PARCUM voor de vijfde keer de studiedag ‘Zorgen voor morgen?’ Centraal staat deze editie de vraag hoe we ons religieus erfgoed verantwoord en efficiënt kunnen beheren. Een brandend actuele uitdaging voor kerk- en gemeentebesturen. In de voormiddag is er aandacht voor beheersvormen, vernieuwde regelgeving en juridische en financiële aspecten. In de namiddag tonen ervaringsdeskundigen gerealiseerde projecten uit heel Vlaanderen.

Programma

9.15 

Onthaal

9.45 

Welkom en toelichting door dagvoorzitter, Jan Jaspers, adviseur CRKC-PARCUM

10.00    

Welkom namens de Vlaamse bisschoppen, Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop aartsbisdom voor vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

10.20 

Toegewijde zorg voor het religieus erfgoed in Vlaanderen, Koen Anciaux, schepen van o.m. financiën, gebouwen en monumenten in Mechelen

11.20 

De comeback van erfpacht. Nieuwe kansen voor religieus erfgoed, Michiel Deweirdt, ODIGO Advocaten en voorzitter VCOE

11.50 

Voor de eeuwigheid? Actuele ontwikkelingen op het vlak van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed, Julie Aerts en Jonas Danckers, CRKC

13.30 

Gastheer aan het woord. Hoe breng je een kerkgebouw bij de tijd? Uit het leven gegrepen: valorisatie en multifunctioneel gebruik Sint-Jozef Coloma, Herman Stevens, penningmeester kerkfabriek

13.50 

Bibliotheek en kerk onder één dak. Gedeeld gebruik in Hoeseltse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares, Roger Verjans, voorzitter kerkfabriek

14.20       

Een veelkleurig gebruik van Mechelse parochiekerken in een multireligieuze stad., E.H. Guy De Keersmaecker, deken van Mechelen en Klein-Brabant

14.40    

Meerstemmig kerkgebouw. Heilige Magdalenakerk Brugge, em. prof. dr. Sylvain De Bleeckere, voorzitter Men(S)tis en Koen Dekorte, coördinator YOT en docent Vives Hogeschool

15.30  

Ontmoeting in pastorietuin Sint-Jozef Coloma

16.30 

Einde

 

De studiedag gaat door in de Sint-Jozef Colomakerk in Mechelen. Deze neogotische parochiekerk ging in 2017 weer open na ingrijpende verbouwingswerken. Een voorbeeld van constructieve samenwerking tussen kerkbestuur, parochie, stad, architect, bisdom en Vlaamse overheid.

Schrijf je zeker in! Meer info vind je hier.

Labels: WegvanGod

Reageer