OPROEP: Win twee werkkrachten voor een erfgoedjob

04.05.2016
Op 20 oktober 2016 is het Zuiddag. Onder de slogan Work for Change gaan Vlaamse en Brusselse scholieren van het vierde tot zesde jaar middelbaar onderwijs tijdens de schooluren één dag werken. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei werft op 20 oktober twee leerlingen aan. Niet om werk voor de erfgoedcel te verzetten, wel om voor jouw organisatie te komen werken!
 

Elke vereniging, instelling, organisatie of gemeente uit de regio P&Z kan een voorstel indienen. Doe ons een leuk voorstel voor 20 augustus via info@erfgoedcelpz.be. Bezorg ons de volgende informatie: een taakomschrijving – locatie werkplek – hoe ga je de leerlingen in je organisatie ontvangen.

Het meest zinvolle, het leukste of het origineelste voorstel mag de twee werkkrachten verwelkomen. Alles kan, zolang het met lokaal cultureel erfgoed te maken heeft! Misschien vinden jullie een activiteit die te maken heeft het thema van Zuiddag 2016? Het thema is dit jaar diversiteit en discriminatie.

Vorig jaar staken Lowi en Margot de handen uit de mouwen in de archieven bij Rausa in Roosdaal. Zij zochten naar interessant bronnenmateriaal en foto's in het kader van een toekomstig erfgoedproject. Jeroen en Mathias werden dan weer aangesteld in huisje Mostinckx in Sint-Martens-Bodegem, waar zij de collectie oude gebruiksvoorwerpen onder de loep namen om een inventaris op te maken. Lees hier het verslag van de Zuiddag 2015.

Labels: jongeren, zuiddag

Reageer