Ons erfgoed onder de loep

In 2011 ging de erfgoedcel van start. Om de erfgoedwerking in de regio goed te leren kennen werd een omgevingsanalyse gedaan Diverse erfgoedspelers, hun collecties en hun noden hieromtrent werden in kaart gebracht. Deze uitdaging gingen we aan met een team van gedreven vrijwilligers. Het project liep in verschillende fases, met telkens een focusthema.

Musea, verenigingen en archieven

In het eerste project bezochten we de 'klassieke' erfgoedorganisaties en leerden we de belangrijkste erfgoedvereniging kennen. Het resultaat hiervan kan je lezen in het Rapport "Erfgoedcollecties in het Pajottenland en de Zennevallei" rechts op deze pagina.

Religieus erfgoed 

Daarna bezochten de vrijwilligers de kerken in de regio om een beter zicht te krijgen op het religieuze erfgoed. Wat bewaren de kerkfabrieken en in welke staat is dit? Waar liggen hun noden? Het resultaat van de bevraging kan je vinden in het rapport 'Religieus erfgoed in het Pajottenland en de Zennevallei', rechts op deze pagina. Met de resultaten van dit traject werden enkele vormingssessies rond archief- en collectiebeheer georganiseerd.

Sportief erfgoed

In samenwerking met Archiefbank Vlaanderen werden de vele sportverenigingen die onze regio rijk is bezocht. Van een klassieke voetbalploeg, tot een 100jarige turnclub en een zeldzame schuiftafelvereniging, er is heel wat sporterfgoed aanwezig in onze regio. We leerden de sportclubs beter kenden, sensibiliseerden hen rond de waarde van hun erfgoed en ondersteunden hen waar nodig op vlak van archiefwerking of voor de promotie van hun jubileum. 

Tradities in de regio

Tradities, er zijn er heel wat in het Pajottenland en Zennevallei. Volkssport, bierbrouwen, volksdans, kantklossen,... zijn hier maar enkele voorbeelden van. Onze vrijwilligers gaan regelmatig op pad, als vliegende reporters, om de mensen achter deze tradities beter te leren kennen. Wie zijn ze? Waarom vinden ze het belangrijk dat hun traditie blijft bestaan? Hun verhalen kan je lezen in de nieuwsbrieven of op de website.