Levenswandeling: Al spelend in gesprek over vroeger

Het spel levenswandeling is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of personen met dementie in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren kennen. Wat is het mooiste cadeau dat je als kind van Sinterklaas kreeg? Herinner je je nog je eerste kus? Ken je enkele zinnen in jouw dialect zeggen?

In het spel staat reminisceren centraal. Reminisceren betekent het ophalen van herinneringen, waarbij de nadruk ligt op de eigen ervaringen van de deelnemers. Het spel werd ontwikkeld in het kader van Erfgoeddag 2017 door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei i.s.m. WZC De Zwaluw (www.rvtdezwaluw.be) naar een idee van Ilona Van Obbergen.

Een reactie vanuit het animatieteam WZC Sint-Felix, Herne: “Tot hiertoe hebben we het spel altijd met 6 spelers gespeeld omdat de belangstelling groot is. We zijn nog niet tot de eindmeet geraakt omdat de bewoners zo veel beginnen te vertellen en de tijd voorbijvliegt. De mensen vinden het zo interessant dat ze niet merken hoe lang ze al bezig zijn. Het is zowel voor de animator als de bewoners een zeer interessant en zinvol spel. Het is ook een sociaal gebeuren, mensen ontmoeten elkaar en leren mekaar op deze manier ook beter kennen.” 

Het spelbord is opgevat als een eenvoudig parcours van vakjes, volgens het principe van ganzenbord. Deelnemers gooien met de dobbelsteen en verplaatsen een pion voort op het spelbord. Bij elk gekleurd vakje hoort een kaartje waarop een vraag staat die de deelnemer moet beantwoorden. De vragen polsen naar verhalen over hoe het vroeger was.

De zes categorieën zijn:

  1. Mijn kindertijd: Vragen over de kindertijd, naar school gaan, spelen,… (vb. Moest je al kind alles opeten? Wat lustte je niet)
  2. Geloof & feesten: Vragen over de plaats van het geloof en de kerk in het dagelijkse leven en over religieuze en andere feesten zoals kerstmis, Sinterklaas, de kermis,… (Ging je wel eens naar de kermis? Wat deed je dan?)
  3. Verliefd, getrouwd, kinderen: Vragen over de eerste liefde, verloving, trouwen en kinderen krijgen. (vb. Hoe zag jouw/de trouwkledij er uit toen je jong was?)
  4. In en rond het huis: Vragen over gebruiken en gewoonten binnen de huiselijke sfeer. De thema’s voeding, gezondheid, huishouden, dagindeling,… komen hier aanbod (Vb. Had je vroeger huisdieren? Welke?)
  5. Beroep en vrije tijd: Vragen over enerzijds het professionele leven en anderzijds de invulling van de vrije tijd zoals televisie, radio, verenigingsleven,… (Vb. Vanaf wanneer hadden jullie een televisie in huis? Welke programma’s keek je?)
  6. Mijn dorp & stad: Vragen omtrent het eigen dorp en de omgeving, lokale tradities en vervoer (Vb. Sprak je dialect thuis? Kan je enkele woorden of zinnen in jouw dialect zeggen?)

Het spel kan gebruikt worden in rusthuizen, bij de organisatie van dementiecafés of door mantelzorgers. Het spel kan ook gespoeeld worden in een intergenerationele context of in familieverband. 

Ontlenen

Organisaties uit de regio Pajottenland-Zennevallei kunnen het spel gratis ontlenen via info@erfgoedcelpz.be of 02 451 69 47