Lennik (Eizeringen)

't Klooster van Eizeringen

Zonnelied vzw ’t Eizerenhof is gevestigd in “'t klooster van Eizeringen”. Waar vroeger de kostschool van de zusters was, wordt nu dagondersteuning geboden aan mensen met een beperking. Via foto's en archiefmateriaal maken we een vergelijking tussen de zorg vroeger en nu. We nemen je mee op rondleiding doorheen het gebouw. Gebak, koffie en drank staan voor u klaar.

PRAKTISCH

Openingsuren: 14u30 en 17u00

Locatie: ‘-t Eizerenhof, Carnaalstraat 50, Lennik 

Organisatie van: Zonnelied vzw