Inspiratie

Voor iedereen die nog op zoek is naar interessante invalshoeken, bronnen- en archievenoverzichten of voorbeeldprojecten. Klik zeker eens door naar Nog enkele tips waar je op zoek kan gaan naar muziek of toneel, educatieve projecten, rondreizende expo's en websites rond de Groote Oorlog.

 

100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen

Met het project 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) wil Vlaanderen de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog op passende en serene wijze herdenken. Hierbij is er zowel aandacht voor Vlaamse als lokale initiatieven; immers elk dorp en elke stad heeft zijn geschiedenis en zijn link met de Groote Oorlog. Een overzicht van activiteiten, tentoonstellingen en projecten rond de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen vind je op deze activiteitenkalender.
 

Ook de provincie Vlaams-Brabant onderneemt intitiatief omtrent WOI. Meer informatie over hun ondersteuning op vlak van educatie, subsidiëring, communicatie, onderzoek en ontsluiting vind je op de projectpagina.

 

WOI in Pajottenland & Zennevallei

Het Pajottenland en de Zennevallei werden door de Duitsers al snel als bezet gebied beschouwd. Er waren geen grote gevechten, waardoor zowel Belgische als Duitse bezettingstroepen afwezig waren en de regio als een niemandsland tussen Brussel en het front in West-Vlaanderen lag. Uitzondering waren de grensgemeenten met het Oost-Vlaamse Etappengebiet, waar de militaire controle een stuk sterker was, met als gevolg heel wat smokkelactiviteiten over de provinciegrenzen heen.

In naam van het Belgische (en later ook het Duitse) leger werden eten, vervoersmiddelen (zoals paarden) en grondstoffen (bijvoorbeeld hout) opgeëist. Dit leidde al snel tot armoede en hongersnood. Wie wel kon boeren, was vaak de enige voedselproducent in de buurt. De Eerste Wereldoorlog had dus -ondanks het uitblijven van spectaculaire gebeurtenissen- wel degelijk een impact op het leven in de regio.

Archivaris Luc Van de Weyer vertelde ons meer over het bronnenmateriaal van het dagelijkse leven in WOI in onze regio. Het verslag van deze lezing, vind je bij downloads.

 

Op zoek naar je eigen verhaal

Inspiratie nodig voor je project? De publicatie ‘14-18 van dichtbij' reikt relevante invalshoeken, bronnen en mogelijkheden om te actualiseren aan. Wie een educatieve activiteit op poten wil zetten, moet zeker eens de handleiding rond herinneringseducatie doornemen voor tips om op een kwalitatieve manier met het thema om te gaan.

Wil je op onderzoek uitgaan? Start dan best in het gemeente- of stadsarchief waar je registers van de burgerlijke stand, de boekhouding en vaak ook briefwisseling of aanplakaffiches kan vinden. Ook de archieven van het OCMW, de kerkfabriek en de parochie kunnen interessant materiaal bevatten. Verder loont het de moeite om een bezoek te brengen aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel, het archief van de Provincie Vlaams-Brabant, het documentatiecentrum van het Legermuseum waar je informatie kan vinden over soldaten, vluchtelingen, gedeporteerden, verzetsleden en oorlogsmonumenten.

Zie je door de bomen het bos niet meer? Hans Van den Bosch, archivaris in Beersel, stelde een handige zoekwijzer voor de Eerste Wereldoorlog. De zoekwijzer geeft je heel concreet aan waar je welke informatie kan terugvinden. Handig! De zoekwijzer kan je aanvragen via info@erfgoedcelpz.be. De inventaris 'archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog' is in boekvorm te raadplegen of te ontlenen bij de erfgoedcel.
Tegenwoordig zijn er heel wat online databanken waar je informatie kan terugvinden. Het dodenregister, de databank met oorlogsgraven, de databank met Belgische oorlogspers en de online collectie noodgeld zijn hier enkele voorbeelden van.

Te vinden in de boekenkast van de erfgoedcel en ontleenbaar:

 • 100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen, projectbrochure 2011
 • Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede, Vlaams Vredesinstituut, 2011
 • 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog, G. Nath en M. Van Alsten, 2012
 • Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België, H. Vanden Bosch, M. Amara en V. D'Hooghe, 2012
 • Toetssteen 14-18
 • 100 jaar Groote Oorlog herdenken in de klas - Canon Cultuurcel

Eveneens in onze collectie:

 • Met ons gaat alles goed. 'De Groote Oorlog' in het klein, Erfgoed Brabant, 2013
 • Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog, Brecht Demasure, 2013
 • Vluchten! Naklanken bij oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik, Frans Peetermans, 2008
 • Op de vlucht. Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik, Frans Peetermans (HK Gooik), 2007
 • Bodegem, een klein dorp in de Grooten Oorlog, Heemkring Bodeghave, 2000  
 • Onze jongens in de Groote Oorlog, HK Gooik, vier delen, 2014

 

Tips: best practices, te ontlenen expo's, te boeken activiteiten   

Probeer je momenteel nog een theaterstuk, lezing, kunstproject of muziekopvoering te vinden om je herdenkingsprogramma wat luister bij te zetten? We hebben het ruime aanbod in Vlaanderen voor jou hier neergepend. Ben je nog op zoek naar rondreizende expo's over WOI of het thema conflict? Bekijk dan zeker te ontlenen expo's pagina. Tot slot, hebben we hier ook een aantal best practices ter inspiratie verzameld.

 

Gluren bij de buren

Ben je benieuwd naar wat er in Vlaanderen en bij de andere erfgoedcellen staat te gebeuren? Snuffel dan zeker eens rond in de websites die hier rechts worden vermeld, zoals 'Kempense Klaprozen' of 'Brussel Bezet'.

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
JC Het Castelhof
Molenstraat 102
1700 Dilbeek

T. 02 451 69 47