Het Vlaamse erfgoedveld

Er zijn in Vlaanderen heel wat organisaties die zich deels of volledig op erfgoed focussen. Wie is nu met wat bezig en voor wie of welke organisaties ontplooien zij hun werking? Soms is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

Hier krijg je een overzicht van de verschillende professionele organisaties in Vlaanderen die zich met erfgoed of een aspect ervan bezighouden en die een bovenlokale functie, die niet enkel op de eigen collectie gericht is, opnemen.

 

I. Nationaal
Instellingen van de Federale overheid

II. Vlaams
Instellingen van de Vlaamse Overheid
Landelijke expertisecentra
Steunpunten
Culturele archiefinstellingen
Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur
Netwerken/samenwerkingsverbanden
Databanken
Andere interessante organisaties

III. Provinciaal
Provinciale instellingen Provincie Vlaams-Brabant
Provinciale verenigingen

IV. Regionaal

 

      I.        Nationaal

Instellingen van de Federale overheid

    II.        Vlaams

Instellingen van de Vlaamse overheid

Landelijke expertisecentra

Landelijke expertisecentra zijn dienstverlenende organisaties die zich inzetten om rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema de actoren in het veld te begeleiden en internationale expertise binnen te brengen. De doorstroming van kennis en expertise staat er centraal.

Steunpunten

Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervuld tussen de Vlaamse overheid en het cultureel-erfgoedveld. Een steunpunt ondersteunt en stimuleert verdere ontwikkeling door het verlenen en delen van advies en informatie.

  • FARO: Steunpunt voor cultureel erfgoed.
  • Locus: Steunpunt lokaal cultuurbeleid: bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, gemeenten. 
  • Forum voor Amateurkunsten: Steunpunt voor amateurkunsten.

Culturele archiefinstellingen

Culturele archiefinstellingen zijn archiefinstellingen met een landelijke werking, zij werken  rond een afgebakend thema.

Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur

Netwerken/samenwerkingsverbanden

Databanken

Andere interessante organisaties

 

   III.        Provinciaal

Provinciale instellingen Provincie Vlaams-Brabant

  • Dienst cultuur: Kunsten, cultureel erfgoed, monumentenwacht, bibliotheekbeleid en documentatiecentrum. Op erfgoedvlak houdt de provincie zich onder andere bezig met erfgoedregistratie (erfgoedplus.be), depotwerking, ondersteuning voor behoud en beheer en subsidiëring. 
  • Dienst toerisme: Toeristische informatie, productontwikkeling en regiocoördinatie.
  • Dienst land- en tuinbouw/ PPK Pamel en  P.A.C. Herent: Klein-Fruit en provinciaal agrarisch centrum.
  • Streekproducten Vlaams-Brabant vzw (Straffe Streek): De Vlaams-Brabantse streekproducten bevorderen, professionaliseren, vermarkten en controleren. 

Provinciale verenigingen          

 

  IV.      Regionaal

 

Zijn er organisaties die ontbreken? Laat het ons weten!