ERFGOEDSTEUN: Schenken van je erfgoed?

19.05.2015

Waar kan je terecht als je je collectie niet meer thuis kan bewaren en deze graag willen schenken? Wat gebeurt er met je collectie eens je die geschonken hebt? En hoe ga je als erfgoedvereniging om met schenkingen? Op 9 mei organiseerden we samen met FeliXart Museum Drogenbos een infosessie over de verschillende aspecten van schenken. 

Hier vind je alle informatie die tijdens de infosessie aan bod kwam:

Den Ast Halle: in deze presentatie krijg je meer informatie over het verschil tussen een bewaargeving en een schenking en het opstellen van een schenkingsovereenkomst. Aan de hand van de wegingstabel van Den Ast krijg je een concreet voorbeeld hoe een museum bepaalt iets aan te nemen of niet.

Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ Beersel: Deze presentatie toont hoe de heemkring van Beersel omgaat met schenkingen.  Hoe bepalen ze de waarde van een schenking en hoe maken ze een schenkingsakte op?

-Testament.be:  Hier kan je meer informatie vinden over de juridische en praktische kant van schenken. Kan een schenking aan goed doel (bv. museum, heemkring) fiscaal voordelig zijn?  Je kan hierover ook veel informatie vinden op www.testament.beDit is een groepscampagne van ruim honderd goede doelen en maatschappelijke instellingen. Ze wil het taboe rond het opstellen van een testament doorbreken en mensen bewustmaken van het belang om een goed doel op te nemen in hun testament.

Wil je graag je collectie schenken maar weet je niet waar je terecht kan? Contacteer dan de Erfgoedcel, we helpen je graag verder. Neem zeker ook eens een kijkje op ‘Actoren in kaart’, daar vind je alle erfgoedorganisaties (musea, archieven, heemkringen,..) die in de regio actief zijn.

Reageer