ERFGOEDSTEUN: Aan de slag met uw parochiearchief!

08.06.2015

Archieven van kerkfabrieken en parochies hebben een belangrijke administratieve en juridische waarde maar zijn ook cultuurhistorisch erg waardevol. Bij het beheer van deze archieven duiken vaak tal van vragen op.

Wat zit er in ons archief? Hoe waardevol is het? Moeten we een onderscheid maken tussen het archief van de kerkfabriek en dat van de parochie? Hoe moeten we deze documenten bewaren? Wat moet er bewaard worden?

Om aan deze vragen tegemoet te komen organiseerden we samen met KADOC twee maal een gratis workshop voor archiefverantwoordelijken. Hierbij kwamen verschillende aspecten van archiefzorg aan bod: bewaring, selectie, inventarisatie, digitale archivering etc.

Hier kan je alle documentatie van de vorming downloaden. Heb je nog vragen rond het archief van jouw parochie of kerkfabriek? Neem contact op met Annelien, annelien@erfgoedcelpz.be of 0497/52.47.03

Reageer