ERFGOEDSTEUN: Financiële stimulans voor erfgoedprojecten voor kinderen en jongeren

06.12.2016

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei wil de bewoners van de regio warm maken voor het rijke culturele erfgoed dat zich in onze regio bevindt. Kinderen en jongeren zijn de erfgoedliefhebbers van de toekomst. Daarom willen we initiatieven stimuleren  met een ‘Impulsbedrag’. Erfgoedorganisaties, verenigingen en scholen die in één van de gemeentes van de erfgoedconvenant Pajottenland & Zennevallei gevestigd zijn en een project uitwerken gericht op kinderen en  jongeren, kunnen hier aan deelnemen. Het bedrag waarop je aanspraak kan maken, is maximum 500 euro, indien je project voldoet aan de voorwaarden en er nog voldoende subsidiemiddelen beschikbaar zijn. 

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld Erfgoedcel PZ ten laatste te bereiken op 30 maart of op 1 oktober

Wie kan deelnemen?

 • Erfgoedorganisaties: heemkringen, musea, archieven, gemeentelijke erfgoedraden, …

 • Organisaties met een erfgoedlink: gemeentelijke cultuurraden, Davidsfonds, schuttersgilden, (volks)sportverenigingen, kerkfabrieken,…

 • Andere organisaties: scholen en kunstacademies, jeugdverenigingen, landelijke verenigingen en gildes, cultuurcentra, socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen, gemeentelijke diensten

 • Lokale bedrijven kunnen onder dezelfde voorwaarden deelnemen, zolang de uitkomst gratis is, openstaat voor het brede publiek (en dus niet enkel eigen personeel) en bezoekers vrijblijvend kunnen deelnemen en geen verplichtingen moeten aangaan.

 • Samenwerkingsverbanden van organisaties en/of gemeenten uit de regio Pajottenland en Zennevallei

Criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen zijn:

 • de relevantie voor het lokale cultureel erfgoed van Pajottenland en Zennevallei

 • de aanwezige kennis over dit lokale erfgoed in het project (vb door de samenwerking met een heemkring of door een eigen onderzoek)

 • de mate waarin de initiatiefnemer partnerschappen aangaat en streeft naar uitwisseling van expertise om de kwaliteit van het project te verbeteren

 • de beoogde doelgroepen, met aandacht voor hoe deze zullen bereikt worden

 • de impact en effect op langere termijn

 • de haalbaarheid

 • de kwaliteit van het project

Mogelijkheden:

- Een schoolproject rond de geschiedenis van de school

- Een uitgave over de geschiedenis van de gemeente op kinderformaat

- Een workshop boogschieten voor kinderen in samenwerking met de lokale boogschutters

- Een samenwerking met de lokale jeugdbeweging voor een spannend dorpsspel rond de lokale monumenten

- ....

De volledige omschrijving en het reglement hierover kan je bij downloads (rechts) vinden.

Labels: erfgoedindeklas

Reageer