'De Eerste Wereldoorlog'

Een boekentrolley voor de tweede en derde graad lager onderwijs

Deze lees- en kijkboeken laten je leerlingen op verschillende manieren kennismaken met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog; door spannende en ontroerende verhalen, door beelden, foto's en prenten. Een vader die vermist wordt, een gezin op de vlucht en het leven als soldaat zijn maar enkele van de onderwerpen die aan bod komen. Er is ook aandacht voor kinderen die vandaag nog met de gevolgen van oorlog geconfronteerd worden: getuigenissen uit Congo, Afghanistan, Palestina enz. Op die manier wordt de link met hun eigen leefwereld gelegd. De non-fictie boeken, zowel voor jongeren als het ouder publiek, bezorgen de leerkrachten noodzakelijk achtergrondinformatie en illustratiemateriaal.

Leeftijd: de 2e en 3e graad lager onderwijs.

Inhoud: een diverse verzameling van een 20-tal boeken en een dvd, die het thema 'De Eerste Wereldoorlog' en conflict tot bij de kinderen brengt.

Leergebieden: Wereldoriëntatie: tijd, ruimte - Nederlands

Belangrijkste leerdoelen:

  • Inzien dat er verbanden zijn tussen een historisch verschijnsel en de tijdsomstandigheden.
Reserveren: Kan gratis in jouw lokale bibliotheek of contacteer de erfgoedcel. Meer info.
 

Meer info: Met het thema 'De Eerste Wereldoorlog' doet boekentrolley mee aan honderd jaar Groote Oorlog. De boekentrolley 'Graven naar vroeger' heeft er een grote broer bij, bestemd voor kinderen tussen acht en twaalf, van het derde tot het zesde leerjaar lager onderwijs.

Waarom heb jij op 11 november telkens een dagje vakantie? Bijna honderd jaar geleden vertrokken een boel jongens opgewekt naar het front. Fier om hun land te mogen verdedigen tegen de 'ander' en vol zelfvertrouwen dat de strijd niet lang zou duren. Pas na vier lange jaren oorlog zwegen eindelijk de wapens en het is die dag die we op 11 november herdenken. Weet jij wat de Eerste Wereldoorlog is? Waarom er werd gevochten? Wie er tegen wie streed? En waarom we dit na honderd jaar nog belangrijk vinden? Benieuwd naar de antwoorden? Neem dan zeker een kijkje in deze boekentrolley.