Boogschieten voor scholen

Een project van de Sint-Sebastiaansgilde uit Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.

Vroeger had elke gemeente of dorp wel een schuttersgilde. Vandaag is de situatie anders en blijven er maar her en der schuttersgildes actief. Bovendien veranderde de maatschappij ook grondig, waardoor zij zelf evolueerden van effectieve bewaking en bescherming naar organisaties waarvoor vooral het ceremoniële, sportieve of teamaspect overheerst. Aanpassen is dus de boodschap, maar is dat altijd zo eenvoudig? Sommige gilden kiezen voor vernieuwing en verlaten oude rituelen die bij de traditie hoorden. Andere gilden zetten juist hard in op hun erfgoed en geschiedenis en gebruiken dit soms zelfs als troef om nieuwe jonge leden aan te spreken. Deze afweging is niet altijd evident. In Sint-Pieters-Leeuw ging de gilde ook op zoek naar een goede verhouding en vond een balans in een erfgoedtraject voor de lokale scholen.

De Leeuwse schutters

De schutters van de Sint-Sebastiaansgilde in Sint-Pieters-Leeuw geven al 550 jaar hun gebruiken door. Zo oud worden is een hele prestatie voor een vereniging. Het brengt een hele geschiedenis en heel wat gewoontes met zich mee. Het mooiste relict daarvan is de oude zilveren gildebreuk, een sierketting die gedragen wordt door de koning van de gilde. De gilde houdt ook vast aan het gebruik van een eenvoudige traditionele handboog zonder hulpmiddelen (in tegenstelling tot bv. een katrolboog) om naar hun 28 m hoge staande wip te schieten.

Mikken op de toekomst!

Oud worden is een kunst, maar jong blijven nog meer. En dan kan dat rijke verleden wel eens in de weg staan. Wat neem je mee voor de toekomst en wat niet? Hoe pas je je aan de huidige leefwereld aan? Dat is niet altijd eenvoudig als je moet concurreren met het grote aanbod aan hobby's en sportverenigingen waar de jeugd vandaag uit kan kiezen. Daarom investeert de gilde al lang in haar jeugdwerking.

Dit jaar ging ze nog een stapje verder. Samen met het gemeentebestuur en de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei organiseerden ze een initiatiedag voor de gemeentelijke scholen waarmee ze 536 leerlingen bereikten. Met schietinitiaties, een educatief schuttersspel en volksspelen maakten ze de kinderen warm voor dit unieke erfgoed uit hun gemeente. En wie weet sluiten er misschien wel een paar nieuwe schuttertjes bij de jeugdwerking aan ...

Al spelend leren

Tijdens het educatief spel maakten de leerlingen kennis met de schuttersgilde en haar typische kenmerken en taalgebruik: Wat is een gilde? Wie was Sint-Sebastiaan? Wanneer mag je je in de gilde roeper, hoofdman, koning of koningin noemen? De leerlingen moesten in kleine groepjes opdrachten oplossen en per opdracht ging er een pluimpje van het scorebord. De bedoeling was met de ganse groep zo veel mogelijk pluimpjes 'af te schieten'.

Wat was de succesformule van deze initiatiedag? Dat de schuttersgilde trots is op haar erfgoed en deze trots graag doorgeeft zal zeker meegespeeld hebben. Daar bovenop komt het spelelement dat doorheen alle activiteiten zat. Ook de medewerking van de scholen en de gemeente vanaf de voorbereiding tot de dag zelf waren cruciaal om alle puzzelstukken te doen kloppen. Maar de belangrijkste factor was misschien wel dat iedereen kon meedoen en er geen competitie was. Want zoals de filosofie van de schuttersgilde ons leert, ligt de klemtoon niet op competitie, maar op spel, traditie en samenhorigheid.

Buurten met erfgoed

De boogschuttersdag voor scholen kwam er op initiatief van de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, de boogschuttersgilde en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het is een uitvloeisel van het pilootproject 'Buurten met erfgoed' voor de basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw, waar ook de schuttersgilde aan deelnam.

Bekijk het fotoverslag op onze flickrpagina!