Beersel (Lot)

Expo: Kiezen voor Europese verbroedering. De Jumelage in Beersel.

Gemeentebestuur Beersel en Heemkundig Genootschap 'van Witthem'

Deze tentoonstelling focust op de Beerselse jumelage. Via wederzijdse uitwisselingen gingen tal van Beerselaars enkele dagen logeren bij buitenlandse gastgezinnen waardoor innige vriendschapsbanden groeiden. Via foto's, affiches en voorwerpen kan u de sfeer van toen opsnuiven! Om 15u30 start een panelgesprek waarbij enkele spilfiguren (o.a. J-P Laporte) leuke herinneringen oprakelen.

  • 10u tot 18u, panelgesprek: 15u30
  • Zaal Blokbos, Beerselsestraat 2, Lot