Vrijwilligers

Zonder de talrijke helpende handen van vrijwilligers, zouden vele organisaties moeite hebben met overleven. Je vindt vrijwilligers achter de toog of barbecue, in cultuurraden en bestuursraden, … 

 

Vacatures en vrijwilligers werven

Ben je op zoek naar vrijwilligers? Dan is de website vrijwilligerswerk.be de plek om je vacatures te plaatsen. Verder kan je ook terecht op vrijwilligersjobs.be of kapaza.be. Stuur je vacature of oproep ook door naar de erfgoedcel, wij nemen ze op in onze nieuwsbrief en op de website.

In de brochure 'Stappenplan om vrijwilligers te werven' word je in 10 stappen uitgelegd wat je kan ondernemen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Verzekering

Je vindt op vrijwilligerswerk.be meer informatie over de gratis verzekering vrijwilligerswerk, die burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden), lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand van vrijwilligers dekt. Deze gratis verzekering kan bekomen worden door vzw's en feitelijke verenigingen. Je bent als organisatie verplicht ten minste een verzekering 'burgerrechtelijke aansprakelijkheid' te nemen voor je vrijwilligers. Een verzekering 'lichamelijke ongevallen' en 'rechtsbijstand' zijn eveneens aangeraden.

Vrijwilligerswetgeving

Ook de website Vrijwilligerswetgeving.be biedt informatie over het vrijwilligersbeleid en relevante wetten. Zo staat het elke organisatie vrij om kosten te vergoeden. Onder ‘Vergoeding’ gaat men dieper in op de kostenvergoeding en de kilometervergoeding en vind je een schematische voorstelling van de kostenvergoeding. Elk jaar wordt de maximale forfaitaire kostenvergoeding aangepast. Voor 2013 bijvoorbeeld lag de bovengrens op 32,71 euro/dag en 1.308,38 euro/jaar. Je vindt er ook een voorbeeld van een kostennota vrijwilligerswerk.

Je vindt er ook meer uitleg over de informatieplicht die je als organisatie tov je vrijwilligers hebt. Dit wil zeggen dat vrijwilligers ten minste op de hoogte moeten gebracht worden van de sociale doelstelling en het statuut van de organisatie, welke vrijwilligersverzekeringen gesloten werden en hoe de eventuele kostenvergoeding geregeld wordt.

Houd er ook rekening mee dat niet iedereen zomaar vrijwilligerswerk mag doen. vrijwilligers moeten ouder zijn dan 16 jaar en voor sommige vrijwilligers (vb bruggepensioneerden, werklozen, mensen in loopbaanonderbreking,...) moet melding gedaan worden bij de RVA. Je vindt hier een overzicht van de specifieke formaliteiten die volbracht moeten worden per type vrijwilliger.

Hou ze aan boord!

Heemkunde Vlaanderen organiseert cursusavonden over het motiveren en begeleiden van (nieuwe) vrijwilligers. Niet enkel heemkundige kringen kunnen van deze diensten gebruik maken. Hier vind je meer informatie over dit ‘Hou ze aan boord!’-project. In dit document van Heemkunde Vlaanderen kan je informatie en tips vinden over het rekruteren van vrijwilligers.

Bij de provincie Vlaams-Brabant kan je terecht om een vorming op maat van jouw organisatie te organiseren over vrijwilligerswerk. Het aanvraagformulier kan je op hun website vinden.

De vrijwilligersacademie Vlaams-Brabant organiseert vormingen voor vrijwilligers die in diverse verenigingen actief zijn.

Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Daarnaast kan je de websites van Vrijwilligerswerk Vlaanderen en het steunpunt Vlaams-Brabant raadplegen voor meer informatie. Zij bieden onder meer stappenplannen om vrijwilligers te werven, informatie over het vrijwilligersstatuut en juridische dienstverlening.

Een eigen heemkring starten

Nog niet elke gemeente heeft al zijn eigen heemkundige kring en het kan dan ook een hele opdracht lijken om er zelf een op te starten. Aarzel zeker niet om contact op te nemen met de erfgoedcel of met je lokale cultuurbeleidscoördinator als je plannen in die richting hebt.

De heemkundige kring van Roosdaal Rausa is een van de jongste van de regio en bestaat nog maar sinds enkele jaren. Je kan dan ook altijd eens bij hen, of bij een van de andere heemkringen uit de regio, gaan luisteren hoe zij de oprichting hebben aangepakt. Ook bij Heemkunde Vlaanderen kan je steeds met vragen terecht en zij stelden alvast wat tips op.