Vorming en ontmoeting

Via vorming en ontmoeting kunnen we onderling expertise en ervaring delen. Daarom organiseert de erfgoedcel op regelmatige basis studiedagen, workshops, formele en informele ontmoetingsmomenten en verwijzen we door naar vormingen die door andere organisaties georganiseerd worden.

Via digitale weg

Schrijf je in voor de sectornieuwsbrief van de Erfgoedcel om vrijblijvend op de hoogte te blijven van alle vormingen en ontmoetingsmomenten die we organiseren.

Heb je een vraag over de geschiedenis van jouw gemeente of stad? Of kan je wat hulp gebruiken bij het ontcijferen van oude handgeschreven bronnen? Dan kan je vanaf nu terecht op het digitale gespreksforum www.forumheemkundefamiliekunde.be.

Ontmoeting

Halfjaarlijks komen alle verenigingen van de regio met een heemkundige werking samen tijdens het heemkringenoverleg. Telkens treed een andere heemkundige kring op als gastheer en wordt er vergaderd over gemeenschappelijke projecten en wordt informatie uitgewisseld over de eigen werking en expertise.

Regelmatig organiseert de erfgoedcel ook thematische samenkomstmomenten in het kader van projecten (vb WOI, mobiliteit,...) of evenementen (vb. erfgoeddag).

Jaarlijks organiseert de erfgoedcel de eerste vrijdag van december een eindejaarsdrink met erfgoedmarkt waarop alle erfgoedorganisaties van de regio zich kunnen voorstellen voor erfgoedwerkers, gemeentebestuurders en geïnteresseerden.

Eind juli wordt steeds een thematische zomeruitstap georganiseerd waar erfgoedenthousiastelingen elkaar kunnen treffen.

Erfgoedcel PZ hecht erg veel belang aan ontmoetingsmomenten. Zie jij een nood waarrond erfgoedactoren eens moeten samenkomen, is er nood aan een samenkomstmoment voor een bepaalde sector rond erfgoed? Wil je hier zelf ook mee initiatief voor nemen? Laat het ons weten, de erfgoedcel werkt graag mee!

Vorming

In het verleden organiseerden we al vorming rond de volgende thema's: vrijwilligerswerking, erfgoedplus.be, werkbezoek rijksarchief rond WOI, communicatie, mondelinge geschiedenis,... Blijf op de hoogte van ons vormingsaanbod via de sectornieuwsbrief en deze website.

Heb je zelf nood aan een bepaalde vorming en vind je je gading niet in het bestaande aanbod? Neem dan contact op met de erfgoedcel en we zoeken graag met je mee.

Aanbod van anderen

Heemkunde Vlaanderen organiseert regelmatig opleiding op maat van heemkundige kringen en kleine erfgoedverenigingen. Ook als niet-heemkring ben je dus hartelijk welkom op deze opleidingen. Het aanbod is praktisch gericht en varieert van digitalisering, archiveren en documenteren, tot toepassen van nieuwe media. Deze momenten worden meestal op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd. Bij Heemkunde Vlaanderen kan je ook terecht voor ondersteuning op maat en wil je zelf een vorming organiseren, dan vind je in de sprekerslijst vast de nodige inspiratie.

De Provincie Vlaams-Brabant organiseert regelmatig info- en themadagen rond behoud- en beheer, digitalisering en erfgoedplus.be, etc. Aan deze themadagen worden vaak ook workshops gekoppeld. Deze momenten vinden plaats op verschillende locaties in de provincies. Ook als je van start gaat met erfgoedplus.be krijgt je organisatie van de provincie gratis een vormingsmoment over inventariseren aangeboden.

Verbreed je kennis met Arch’educ. Het Vormingpluscentrum voor Halle-Vilvoorde biedt aan volwassenen een brede waaier aan vormingsmomenten aan, waaronder ook erfgoed (familiekunde, cursus antiek,…). Vanuit de vrijwilligersacademie worden vormingen voor vrijwilligers georganiseerd zoals een eenvoudige website bouwen, vzw-wetgeving, ...

FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed, houdt online vormingsagenda voor heel Vlaanderen bij.

Familiekunde Vlaanderen (Afdeling Dilbeek) biedt regelmatig inleidingscursussen tot de genealogie aan. Ook heemkundige kringen bieden hun leden af en toe een cursus aan.

Maandelijks worden de meest interessante vorming gecommuniceerd in de sectornieuwsbrief van Erfgoedcel PZ.