Studenten

Ook als student kan je je inzetten voor het erfgoed van onze regio! Heb je er al eens aan gedacht om je bachelor- of masterscriptie over het lokale of regionale erfgoed te schrijven? Er zijn nog zoveel onderwerpen die het verdienen eens van naderbij onderzocht te worden! Bovendien bewijs je de lokale en regionale erfgoedwerking hier een dienst mee. Wie weet wordt jouw onderzoek wel opgenomen in een publicatie, een expo, een educatief spel of een lezing…  Hieronder vind je een lijst met onderwerpen die erfgoedorganisaties uit de regio aanbrachten. Heb je interesse voor een onderwerp, neem dan beslist contact op met de erfgoedcel dan bezorgen we jouw wat meer informatie! Denk je aan een ander erfgoedonderwerp uit de regio Pajottenland & Zennevallei? Laat het ons weten!

Wil je graag je stage doen bij de Erfgoedcel of bij een andere erfgoedorganisatie uit onze regio? Wil jij in het kader van je opleiding graag een educatief spel of lespakket ontwikkelen rond het lokale of regionale erfgoed? Neem dan zeker eens contact op met de erfgoedcel! .

Onderwerpen bachelor- of masterscriptie

-          Studie en inventarisatie van het Charle-Albertarchief van het Kasteel van Gaasbeek
Charle-Albert (1815-1889) was de architect van de restauratie van het kasteel van Gaasbeek op het einde van de 19de eeuw. Een studie mbt de geschiedenis  van de restauratie van het kasteel.
Organisatie: Kasteel van Gaasbeek
Thematiek: architectuur, archivistiek

-          Archiefstudie met betrekking tot markiezin Arconati Visconti
Het Kasteel van Gaasbeek bewaart een aantal  archivalia die betrekking hebben op de laatste eigenares van het kasteeldomein, nl. markiezin  Arconati Visconti (1840-1924).
Organisatie: Kasteel van Gaasbeek
Thematiek: geschiedenis, archivistiek

-          Studie Fotoarchief Musée d’Orsay

Studie van een reeks foto’s bewaard in fotoarchief Musée d’Orsay met betrekking tot markiezin Arconati Visconti (1840-1924), de laatste bewoonster van het Kasteel van Gaasbeek.
Organisatie: Kasteel van Gaasbeek
Thematiek: geschiedenis, archivistiek

-          Camille Colruyt – de tegenstroom van een religieus kunstenaar
Studie van het werk en leven van beeldhouwer en edelsmeedkunstenaar Camille Colruyt (1908-1973).
Organisatie: Zuidwestbrabants streekmuseum Halle
Thematiek: kunstwetenschappen

-          Een historische of iconografische studie van het retabel met scènes uit het Leven van Maria van OLV-kerk in OLV-Lombeek
Het retabel met scènes uit het leven van Maria is een laatgotisch topstuk dat opgesteld is op het altaar in de OLV-kerk in OLV-Lombeek (Roosdaal). Het retabel word omstreeks 1520-1530 gedateerd en is in Brussel vervaardigd. Zowel een historisch als een iconografisch of stijlonderzoek zijn mogelijk.
Organisatie: Onze-Lieve-Vrouwkerk te Lombeek
Thematiek: kunstwetenschappen

-          Wilchar, rebel en anarchist
Wilchar, Wilhelm Joseph (Willem) Pauwels (1910-2005) was een Belgisch kunstenaar. Hij schilderde, maakte lithografieën, affiches en schreef artikelen. Hij was rebels en anarchistisch. De gemeente Beersel bezit nagenoeg het volledige werk van deze eigenzinnige kunstenaar. Zowel een historisch als een iconografisch of stijlonderzoek zijn mogelijk.
Organisatie: Museum Wilchar, gemeente Beersel
Thematiek: kunstwetenschappen

-          Ontsluiten boeken/partituren en muziek over Folk en /of Volksmuziek
Muziekmozaïek vzw beheert een bescheiden documentatiecentrum in Gooik met daarin boeken, lp’s, oude opnames ed. over volksmuziek en/of folk. Een deel van deze boeken/partituren/… is nog niet gearchiveerd of niet op de juiste manier gearchiveerd. Voor de index van de cd’s moet een systeem uitgewerkt worden. Hoe kan de informatie online beschikbaar worden gesteld?
Organisatie: Muziekmozaïek vzw
Thematiek: Musicologie, archivistiek

-          Cornet De Grez (Dworp) en de Brabantse Omwenteling.
Gommaire Antoine Cornet de Grez (1735-1811) speelde een belangrijke rol in de Brabantse Omwenteling. Hij was tevens Raadsheer van Financiën in de regering te Brussel. Cornet werd in 1787 uit dit ambt gezet wegens zijn kritiek op het beleid van keizer Jozef II. In februari 1790 redigeerde hij op verzoek van de Staten van Vlaanderen een 'grondwet' die het bestaand bestel combineerde met de eisen van de volkssoevereiniteit en de democratische vertegenwoordiging van de bevolking: 'Project van provisionele interne organisatie van Vlaenderen gezonden door de Staeten aen hunne Principale'. Het ontwerp werd evenwel door de Statisten gekelderd.
Thematiek: geschiedenis, politiek

-          Grondbezit en grondstructuur in de Zennevallei in het Ancien Regime
De reconstructie van het grondbezit in het Ancien Regime kan een verassende socio-economische analyse leveren van één bepaalde regio of dorp. Bezat het merendeel van de boeren hun eigen land? Hoeveel bezat de plaatselijke heer, hoeveel de plaatselijke kerk of klooster? Geraakten de percelen in de loop van tijd meer en versnipperd? Wat waren de verschillende veldnamen en onthullen deze iets over de kwaliteit van de grond? Hoe gebeurde omschakeling naar de Nieuwste Tijd?
Thematiek: geschiedenis, politiek

-          Arbeidsongevallen in de Zennevallei 1830-1950

In de Zennevallei ontwikkelden zich heel wat industrietakken: voornamelijk textiel, papier en metaalnijverheid. In de archieven van de rechtbanken komen we verschillende processen tegen met betrekking tot arbeidsongevallen. Gegevens zoals de verhouding arbeider-meestergast-fabriekseigenaar, het opkomende verzekeringswezen en de toenemende mondigheid van de arbeider geven hier verassende inzichten temidden van sociale, economische en politieke spanningen.
Thematiek: geschiedenis

-          Jachtdelinquentie in de Zennevallei 19e eeuw-1914
Voor de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Correctionele rechtbanken van het Arrondissement Brussel komen dossier met betrekking tot jachtdelicten veelvuldig voor. Zowel jagers, boswachters, grondbezitters, burgemeester en rechters speelden hier een rol in. De bosrijke Zennevallei had vaak te kampen met stropers. De strafdossiers geven een boeiende kijk op het landleven en de scherp afgebakende standenmaatschappij, aanwezig tot in het kleinste dorp.
Thematiek: geschiedenis

-           Metaalnijverheid in de Zennevallei
Langs het Kanaal Brussel-Charleroi vestigden zich in de 19e en 20e eeuw verschillende metaalfabrieken voor diverse toepassingen. Van constructie voor gebouwen (Lecocq), tot machines (Bollinckx) en voertuigen (Miesse). daarnaast waren er ook heel wat afgeleide producten, oa. kabels (Fabricable), treinstellen (Gregg), ....
Thematiek: geschiedenis

-          Taalpolitiek van openbare besturen in de Zuidelijke Randgemeenten rond Brussel 1815 – 1914
Hoe en op welke manier werd de taalwetgeving toegepast in de plaatselijke openbare besturen? Wanneer schakelde men over van het Frans naar het Nederlands voor de gemeentelijke administratie? Hoe leefde dit bij de bevolking? Werd het Frans enkel door een elite gesproken of was het gebruik veel ruimer?
Thematiek: geschiedenis

-          De invloed van de dorpspastoor op het openbare leven in de 19e eeuw
Eigenzinnige pastoors zoals Bols (Alsemberg), Cuylits (Strijtem) en Davidts (Drogenbos) drukten in de 19e eeuw hun stempel op de gemeente waar ze hun parochie toegewezen kregen. Vaak waren ze de drijvende kracht achter de restauratie van de plaatselijke kerk, oprichting van patronaten, bouwen van parochiezalen, .... Daarnaast kwamen ze ook vaak in conflict met hun eigen oversten in de kerk maar ook met de plaatselijke overheid: de burgemeester, schepenen, ... Als intellectuelen scheven ze in dagbladen en gespecialiseerde pers, ze zetelden in  academies en kunstgenootschappen.
Thematiek: geschiedenis 

Onderwerpen educatief spel of lespakket

-          Dworp (Beersel) in de 18de eeuw: (pastorij, schandpaal, gravenkasteel)
Doelgroep: vrij
Organisatie: Dienst cultuur gemeente Beersel

-          De hertogelijke kerk van Alsemberg
Doelgroep: vrij
Organisatie: Dienst cultuur gemeente Beersel

-          Reuzen in Pajottenland & Zennevallei
Doelgroep: lager onderwijs of secundair
Organisatie: Erfgoedcel PZ

-          Educatief pakket/koffer rond erfgoed voor kleuters
Een educatief pakket dat bij de erfgoedboekentrolley (een boekenpakket) geleverd en gebruikt kan worden. Van belang zijn het contact met de eigen leefomgeving, het aanbrengen van een beginnend historisch besef, het ontdekken en exploreren en het begrip voor de waarde van erfgoedvoorwerpen.
Doelgroep: kleuters
Organisatie: erfgoedcel PZ