Immaterieel Cultureel Erfgoed

Immaterieel erfgoed is iets abstract. Je kan immaterieel erfgoed, zoals bijvoorbeeld tradities, immers niet vastnemen. Je kan het gevolg wel grijpen: de gemaakte vlaggen, de foto's, liederteksten, etc., maar de belevenis zelf en het 'doen', dat blijft ongrijpbaar. Dit soort erfgoed maakt bovendien een belangrijk deel uit van ons leven, ook al staan we er vaak niet bij stil. Lokale taal en dialecten bijvoorbeeld, verraden uit welke streek je komt.

Immaterieel erfgoed in het Pajottenland & Zennevallei

De regio Pajottenland & Zennevallei is rijk aan tradities die we als lokaal immaterieel cultureel erfgoed kunnen bestempelen. Enkele voorbeelden:

  • Sport en ontspanning: de kaatssport en boogschieten
  • Samenkomst: jaarmarkten, kermissen, reuzenstoeten, bloemencorso's
  • Religieuze samenkomsten: processies en bedevaarten
  • Taal en muziek: volksmuziek, dialecten, vertellen en zingen van lokale verhalen en liederen
  • Culinair erfgoed: kennis ivm het brouwen van lambiekbieren of kazen
  • Ambachten

 

Meer voorbeelden uit de regio vind je onder erfgoedtypes.

Immaterieel erfgoed in Vlaanderen

In Vlaanderen wordt de laatste jaren hard ingezet op ons immateriël cultureel erfgoed (ook wel eens afgekort als ICE). Zo kwamen een aantal elementen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed terecht (bijvoorbeeld de bloemenstoet van Ternat) en een aantal elementen stroomden door naar de UNESCO-lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. LECA (voormalig Volkskunde Vlaanderen) deed al onderzoek naar verschillende vlaamse tradities en ondersteunt ook immaterieel erfgoedprojecten, zoals rond de Vlaamse reuzen (Het reuzenregister i.s.m. Reuzen in Vlaanderen).

Belangrijker dan de verwerving van een plaats op zo'n lijst, is de borging het erfgoed zelf. Hoe ga je om met tradities en wat kan je veranderen zonder aan de kern te raken? Hoe ga je om met toerisme of hoe werf je juist nieuwe leden? Hoe breng je kinderen in contact met je erfgoed? Op de website www.immaterieelerfgoed.be vind je verschillende inspirerend projecten. Je kan er ook jouw stuk immaterieel erfgoed op inventariseren en opvolgen. Zo heb je de middelen in handen om bewuster om te gaan met jouw eigen erfgoed.

Meer informatie over Immaterieel Cultureel Erfgoed vind je bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed, het expertisecentrum voor cultuur van alledag Leca vzw en het expertisecentrum voor immaterieel erfgoed Tapis Plein.

Steun van de erfgoedcel

Wil je zelf met jouw immaterieel cultureel erfgoed aan de slag? Ben je zelf enthousiast geworden door bovenstaande voorbeelden? Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de erfgoedcel.