Diversiteit & interculturaliteit

De regio Pajottenland & Zennevallei is een grensregio die vele invloeden ondergaat. Een vraag waar vele organisaties mee worstelen, is dan ook hoe je lokaal erfgoed met andere culturen kan confronteren. Maar diversiteit is breder dan dat: het gaat over het betrekken van verschillende doelgroepen. En jouw organisatie, evenement of werking toegankelijk maken voor iedereen, bestaat uit meer dan enkel de brochures vertalen. Ook mensen met een beperking, ouderen of gezinnen met jonge kinderen hebben het soms niet makkelijk om een museum of activiteit te bezoeken. Door met deze groepen rekening te houden, bieden we iedereen een kans om het erfgoed in onze regio te ontdekken.

 ‘Toegankelijkheid’ is meer dan een gebouw zonder barrières. Kijk maar naar het Kasteel van Gaasbeek: zij werkten een audioguide voor (en met!) mensen met een mentale beperking uit. Op 7 mei 2012 vond een studiedag rond ‘Toegankelijke Cultuur’ plaats. Alle presentaties en verslagen van deze dag rond cultuur en mensen met een functiebeperking vind je terug op deze website.

Vorming

Arch’educ organiseert Café Combinne,  een praatcafé over dagdagelijkse dingen en geen te moeilijke thema's. Iedereen krijgt praatkansen – in het Nederlands! Voor wie goed Nederlands spreekt,  is Café Combinne een unieke gelegenheid om vanuit je moedertaal bruggen te bouwen naar andere mensen en culturen. Ook vzw de Rand doet aan taalpromotie. De dienst diversiteit en gelijke kansen van de Provincie Vlaams-Brabant lanceert tweemaal per jaar een reeks infosessies, vormingscursussen en activiteiten. Je kan het vormingsaanbod hier raadplegen.

Participatie

Dēmos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Dēmos wil gekend zijn als laagdrempelig aanspreekpunt voor projecten en organisaties die vanuit het perspectief van kansengroepen willen werken aan onder andere cultuur. De organisatie is gericht op ervaringsuitwisseling, kennisopbouw en visievorming. Samen met lokale organisaties werken ze trajecten op maat uit.

De website van het kennisknooppunt 'Interculturaliseren' wil alle relevante informatie rond het thema 'interculturaliteit' verzamelen en ontsluiten en is dus zeker een bezoekje waard als je intercultureel aan de slag wil. Op de website vind je tips en informatie, subsidiemogelijkheden en voorbeelden ter inspiratie. Je kan er eveneens heel wat voorbeelden uit de erfgoedpraktijk vinden.

De brochure ‘Haas of schildpad? Werken aan interculturaliteit in je (erfgoed)organisatie’ wil een stimulans zijn voor intercultureel denken en werken in de erfgoedpraktijk en ze behandelt daarom tal van mogelijkheden om interculturaliteit daadwerkelijk in de eigen werking om te zetten. De brochure 'Gedeeld verleden/gedeelde toekomst' biedt inzicht over hoe erfgoedwerking integratie kan bevorderen. Wie met en voor mensen met een migratiegeschiedenis wil werken, gaat best op zoek naar een geschikte parter. De 'regiogids organisaties met expertise rond integratie' geeft een zicht op de organisaties die actief zijn in de regio P&Z.

Toegankelijkheid gebouwen

Wat een toegankelijk gebouw is en wat je allemaal kan doen om je gebouw of site zo toegankelijk mogelijk te maken (wat betreft ruimtegebruik, parkeren, niveauverschillen of sanitair), kan je nalezen op www.toegankelijkgebouw.be.

De website van Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid “Enter” bundelt verschillende bronnen waar je informatie kan vinden rond het toegankelijk maken van plaatsen, evenementen, … ‘de omgeving’ in het algemeen. Je vindt er naast wetteksten ook publicaties over toegankelijkheid, zoals deze met  concrete tips om de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen te verbeteren. Enter verwijst ook naar de Universal Design Toolkit; een informatiepakket over ‘ontwerpen voor iedereen’. Ook “Toegankelijke Omgeving“ gaat dieper in op Universal Design. Daarnaast besteden ze aandacht aan toegankelijk vervoer en een toegankelijk mobiliteitsbeleid.

Wil je weten hoe toegankelijk andere openbare of commerciële organisaties zijn of zelf de toegankelijkheid van je gebouw beter kenbaar maken aan bezoekers, neem dan een kijkje op Toegankelijk Vlaanderen.

Op de website van Faro, Vlaams Steunpunt voor cultureel Erfgoed, kan je een publicatie met tips en aanbevelingen raadplegen of aanvragen over de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Op aanvraag organiseert Faro ook een cursus over omgaan met personen met een visuele handicap voor museum- en erfgoedmedewerkers.

Bij het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (T. 016 26 73 35)  kan je gratis een CD-rom met een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten op het vlak van toegankelijkheid aanvragen. Om obstakels in fysieke toegankelijkheid en bereikbaarheid bij evenementen te vermijden, werd vanuit het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid een checklist ontwikkeld als hulpmiddel. Je kan de checklist downloaden op de website.

Toegankelijkheid evenementen

Intro vzw wil graag praktische oplossingen aanbieden die tegemoetkomen aan de noden van mensen met een handicap. Intro geeft advies op maat van de organisatie en geeft ondersteuning in de praktische opbouw van het evenement of festival. Neem een kijkje op de website om te weten welke materialen en diensten Intro aanbiedt.

Het Elia Fonds steunt projecten die recreatieve, culturele of sportieve activiteiten promoten op maat van personen met een beperkte mobiliteit. Organiseer jij zo’n project? Elke lente kan je nieuwe projectvoorstellen indienen bij het Elia Fonds.  Het project moet gericht zijn naar mensen met een mentale, motorische of sensoriële handicap of mensen die tot een bevolkingsgroep behoren met een beperkte toegang tot recreatiemogelijkheden.